List/Grid

Tag Archives: Chủ nhà trọ liên tục ăn gian tiền điện khách trọ

Chủ nhà trọ liên tục ăn gian tiền điện khách trọ

Chủ nhà trọ liên tục ăn gian tiền điện khách trọ

Người thuê nhà trọ ở TP.HCM hiện nay phải trả giá điện cao hơn so với quy định của Nhà nước – Mặc dù ngành điện đã triển khai chính… Read more »