List/Grid

Tag Archives: giá NTNT ở Hà Nội mới hạ

Nhà nước phải làm trọng tài, giá NTNT ở Hà Nội mới hạ

Nhà nước phải làm trọng tài, giá NTNT ở Hà Nội mới hạ

Mặc dù doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà thu nhập thấp (NTNT) được Nhà nước hỗ trợ về đất, thuế; thế nhưng giá NTNT ở Hà Nội bỗng cao… Read more »