List/Grid

Tag Archives: Hà Nội thả phanh cho 240 đồ án với quy mô 9.502 ha

Hà Nội thả phanh cho 240 đồ án với quy mô 9.502 ha

Hà Nội thả phanh cho 240 đồ án với quy mô 9.502 ha

Theo Báo cáo của Cục quản lý nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng, chỉ tính riêng TP Hà Nội khi rà soát lập Đồ án quy hoạch chung… Read more »